هیچ زنی فاحشه نیست|جمانه حداد

 

جمانه حداد|ترجمه بابک شاکر

هیچ زنی فاحشه نیست
که تن خودرا به آغوشی می سپارد
که لقمه ای نان می گیرد
که إیدز می گیرد
وشهید می شود
فاحشه تاریخ است که هم آغوش زمان می شود
فاحشه مردانی هستند با تن های خاردار
آلت هایی که پرچم پیروزی دارد
فاحشه آن مرد سیگار به دست است
که شعرهای عاشقانه می گوید
ومعشوقه هایش را می نویسد
ونامش را حک می کند روی تعفن وکثافت
فاحشه آن کشیشی ست که جلق می زند
و قدیسان را برهنه می بیند
فاحشه آن حاکم سیاه جامه است
با چکامه های آهنین
که مردانش تناسلی ِحکومتش هستند
ودرون هم فرو می کنند
فاحشه نام دیگر دنیاست
برهنه می شود
می دهد و
عبور می کند

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *