خبر بد! غروب دیروز نهم آذر ۱۳۸۹

رضا قاسمی:خبر بد! غروب دیروز نهم آذر ۱۳۸۹ بیژن الهی در منزلش فوت کرد.
بعد از چهل سال تازه حضرات داشتند کشف می کردند که او چه شاعر درخشانی ست.

الهی اولین کتابش را در ۱۷ سالگی چاپ کرد(ترجمه لورکا اگر اشتباه نکنم). پس علت را در جای دیگری باید جست. من یادم نمی رود که بهرام اردبیلی با چه شور و شوقی دفترهای «شعر دیگر» را که با هزار بدبختی چاپ کرده بودند وقتی از چاپ خانه می آورد تازه بدبختی آغاز می شد. کدام کتابفروش آنها را پخش می کرد؟ چند نفر آنها را می خواند؟ کدام یک از شاعران یا منتقدان و «نظریه پردازن» آن موقع اینها را جدی می گرفت؟ اخوان به اینها می گفت «لپ سرخ و آق کون». تو ی آخرین مجموعه شعر اخوان هست بروید بخوانید. بعد هم تا نسل امروز آمدند اینها را بشناسند فوری حضرات فیل دیگری هوا کردند تا خودشان را از ته صف برسانند سر صف! اینطور بود که بیژن و بقیه شاعران این نسل به همین اکتفا کردند که کارهایشان را در همان محافل دوستانه بخوانند برای هم. آخرین باری که بیژن را دیدم داشت ابن عربی ترجمه می کرد. نشسته بود به خواندن کتاب های خطی! چنین اراده ای را حالا در کدام یک از مدعبان امروز می بینی؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *