خبر بد! غروب ديروز نهم آذر 1389

رضا قاسمي:خبر بد! غروب ديروز نهم آذر 1389 بيژن الهی در منزلش فوت كرد.
بعد از چهل سال تازه حضرات داشتند کشف می کردند که او چه شاعر درخشانی ست.

الهی اولين کتابش را در 17 سالگی چاپ کرد(ترجمه لورکا اگر اشتباه نکنم). پس علت را در جای ديگری بايد جست. من يادم نمی رود که بهرام اردبيلی با چه شور و شوقی دفترهای «شعر ديگر» را که با هزار بدبختی چاپ کرده بودند وقتی از چاپ خانه می آورد تازه بدبختی آغاز می شد. کدام کتابفروش آنها را پخش می کرد؟ چند نفر آنها را می خواند؟ کدام يک از شاعران يا منتقدان و «نظريه پردازن» آن موقع اينها را جدی می گرفت؟ اخوان به اينها می گفت «لپ سرخ و آق کون». تو ی آخرين مجموعه شعر اخوان هست برويد بخوانيد. بعد هم تا نسل امروز آمدند اينها را بشناسند فوری حضرات فيل ديگری هوا کردند تا خودشان را از ته صف برسانند سر صف! اينطور بود که بيژن و بقيه شاعران اين نسل به همين اکتفا کردند که کارهايشان را در همان محافل دوستانه بخوانند برای هم. آخرين باری که بيژن را ديدم داشت ابن عربی ترجمه می کرد. نشسته بود به خواندن کتاب های خطی! چنين اراده ای را حالا در کدام يک از مدعبان امروز می بينی؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *