ویژه‌نامه شعر نروژ | Spesialnummer om norsk poesi

نسل جدیدی از شاعران جوان نروژ؛ ظهور می کنند .شعر مستند، که از اوایل دهه ی نود مسئله ی مورد بحث منتقدین و موضوع شعر شاعران جوان نروژ بود، محل برخورد والتقاط زبان جدید شعری می شود؛جایی که فرم های مختلفِ زبان آتشین شاعرانه، با انواع زبان های غیرمتحرک و خشک، و شعرهای روزمره ی رسمی و محاوره ای و غیر احساسی؛ هنماهنگی پیدا می کند. شعری جدید، جایی که حقیقت و زندگی نامه ، سیاسی نویسی و تاریخ نگاری؛ در زبانی شاعرانه به هم بافته می شوند و خلق می شوند. [...]

تروریست ها هم گریه می کنند/علیرضا میراسداله

تروریست ها هم گریه می کنند/علیرضا میراسداله مجموعه داستان ناشر:نشر زده در الکترونیک (سه پنج)به سال ۱۳۹۳ فروردین ماه طراح جلد :سحر جعفری شماره کیوسک:پنجاه و پنج آماده سازی و نظم صفحات:تکنو گراف سه پنج [...]

به دختری کوچولو

این سرزمینی است که آدم بزرگ‌ها در آن زندگی می‌کنند، هنوز لازم نیست واردِ آن شوی، خشونت در آنجاست. دیگر پریان درکار نیستند،هورمون‌ها هستند و همیشه دوباره چیزی خطاست. [...]