آخرین عکس صادق هدایت قبل از خودکشی

ما را در فیس بوک لایک کنید

آخرین عکس صادق هدایت،۱۳۲۹(صادق هدایت این عکس را برای تمام خویشاوندان خود فرستاد.)
۱۹ فروردین ۱۳۳۰ برابر با ۹ آوریل ۱۹۵۱ در آپارتمان اجاره‌ای مکرر،
خیابان شامپیونه، پاریس با گاز خودکشی کرد

Sadegh Hedayat in 1329
(Sadegh Hedayat sent this picture to all your friends.)

دیدگاهتان را بنویسید