آزادی ژیلا بنی یعقوب و مرخصی نسرین ستوده

ژیلا بنی یعقوب با اتمام حکم یکساله امشب از زندان اوین آزاد شد
نسرین ستوده به مرخصی آمد

‏ناصر اشجاری‏

ساعت
10:30 یکشنبه دوم تیرماه سال 92، بعد از 4 ساعت انتظار در مقابل زندان
اوین ، بالاخره خانم ها نسرین ستوده و ژیلا بنی یعقوب از در زندان بیرون
آمدند
همه خانم هائی که برای استقبال از عزیزان اسیر به مقابل زندان
آمده بودند، همدیگر را بغل کرده و از خوشحالی گریه می کردند، من هم بغضم می
گرفت ولی گریه کردن برای مرد کراهت دارد

شهناز خانم مادر شهید
مصطفی برایم تعریف می کرد که امشب برای اولین بار به زندان اوین آمده است،
چون مصطفی در روز های قبل از مرگش از ایشان قول گرفته بود که:
” مامان
خواهش میکنم در صورت دستگیری من ، برای ملاقاتم نیا، چون بدتر از شکنجه
های بازجویان ، گریه های تو خردم خواهد کرد ، من تحمل شکنجه ها دارم ولی
گریه هایت را هرگز”

باز هم خبر خوب اینکه نسرین ستوده می گفت : ظاهرا در روز های آینده ، هر روز یکی دو نفر آزاد خواهند شد

ژیلا بنی یعقوب با اتمام حکم یکساله امشب از زندان اوین آزاد شد
نسرین ستوده به مرخصی آمددیدگاهتان را بنویسید