این عمل جنسی با فروبردن آلت تناسلی مرد کیرخوری در دهان شریک جنسی و عقب و جلو بردن سر انجام می‌شود. شخص دریافت‌کننده نباید سر طرف مقابل را گرفته یا آلت جنسی خود را در دهان او فروکند و شخص ارائه‌دهنده باید دندان‌های خود را با لب‌هایش بپوشاند. چرا که تماس دندان‌ها می‌تواند برای شخص دریافت‌کننده دردناک باشد. اگرچه برخی افراد به خوردن منی تمایل دارند با این وجود انزال در دهان باید با توافق دو طرف انجام گیرد؛ چرا که خوردن منی می‌تواند با مشکلاتی اعم از خفگی به‌دلیل چسبناک بودن مایع انزال باشد.

Set in Cheg, France and in a social context deteriorated by a countrywide economic crisis, the life of several people are turned upside down after they meet Cecile, a character who symbolizes desire. Cecile is a 20-year-old woman whose father recently died and she sets about to bury her grief by having sexual relations with various lovers of people that she knows and does not know. Chance is Cecile’s boyfriend and a petty criminal who loves her, but he cannot satisfy her constant carnal desires. Matt is an auto mechanic friend of Chance whose girlfriend Alice refuses to have sex with him. Cecile also gives advice to her friends about how and how not to pleasure men and women. Unable to find inner peace through various sexual encounters with Chance, Matt and even Alice, Cecile finally discovers another path to healing.

Al morir su padre, Cécile, de 20 años, queda desamparada y busca el consuelo de sus amigas y conocidos. Las aventuras amorosas que se le presentan no le dejan una buena experiencia, ya que se enfrenta con muchos hombres en el cual deja ver su fantasía sexual.

Por otra parte, Alice es una joven que vive incomprendida por su madre y sueña con vivir un romance. Pero su relación a escondidas con Matt, no piensa en poder serle fiel.

La otra historia se centra en Virginie, quien está casada con un hombre a quien quiere demasiado, pero llega las malas circunstancias en que la vida de provincia le resulta totalmente aburrida y busca diversiones de distintas maneras.

Il film, ambientato a Cheg, in Francia, è la storia di tre donne della provincia. Cécile è una ragazza ventenne che cerca di colmare il vuoto lasciato dalla figura paterna rifugiandosi nella ninfomania, facendo sesso con uomini e donne incontrati per caso. Alice, giovane studentessa incompresa dalla madre, sogna una grande storia d’amore con un ragazzo che ha altro genere di obiettivi. Virginie, turbata da qualcosa che le fa allontanare da un marito che pur ama. Le storie delle tre donne si intrecciano tra di loro e con quelle degli altri protagonisti maschili tra cui spicca il fidanzato di Cecilie, un ladruncolo. 

Fanno da intermezzo al film delle scene di donne nude filmate in una doccia collettiva mentre parlano di sesso.