ادبیات معاصر فارسی، با وجود آثار متنوع ادبی، اما در زمینه تاریخ‌نگاری دچار فقر است. به تازگی کتاب “بحران آگاهی ایرانی” نوشته کریستف بالایی، پژوهشگر، مترجم و استاد پیشین دانشگاه، به زبان فرانسه در پاریس منتشر شده است. این کتاب تاریخ نثر فارسی مدرن را از سال ۱۸۰۰ میلادی تا ۱۹۸۰ بررسی می‌کند.

به تازگی کتاب “بحران آگاهی ایرانی” نوشته کریستف بالایی، پژوهشگر، مترجم و استاد پیشین دانشگاه، به زبان فرانسه در پاریس منتشر شده است. این کتاب تاریخ نثر فارسی مدرن را از سال ۱۸۰۰ میلادی تا ۱۹۸۰ بررسی می‌کند.

کریستف بالایی در مقدمه‌ای که بر کتاب “بحران آگاهی ایرانی” نوشته، اشاره کرده که عنوان کتاب تازه‌اش را از کتابی با نام “بحران آگاهی اروپایی” نوشته پل هازار گرفته است.
تصویر روی جلد کتاب “بحران آگاهی ایرانی”
کریستف بالایی در گفت‌وگو با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه می‌گوید که دگرگونی ادبیات معاصر فارسی متأثر از پدیده تجدد در ایران بود. او بر این نکته تأکید می‌کند که برای بررسی روند تحول ادبیات ایران، باید با تحولات اجتماعی و سیاسی نیز آشنا بود.
بالایی همچنین در این گفت‌وگو توضیح می‌دهد که چگونه کار خود را در زمینه نثر فارسی آغاز کرد. او پیشتر دو کتاب دیگر در زمینه نثر فارسی نوشته و منتشر کرده است: “سرچشمه های داستان کوتاه فارسی” و “پیدایش رمان فارسی”.
بالایی در گفت‌وگو با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه از تفاوت کتاب تازه‌اش با دو کتاب پیشین سخن می‌گوید.
ادبیات معاصر فارسی، با وجود آثار متنوع ادبی، اما در زمینه تاریخ‌نگاری دچار فقر است. به غیر از حسن میرعابدینی، نویسنده کتاب “صد سال داستان‌نویسی ایران”، کمتر پژوهشگر ایرانی را می‌توان سراغ گرفت که به طور جدی و مستمر در این زمینه کار کرده است. به همین دلیل کتاب اخیر کریستف بالایی قابل توجه است.