امیرحسن چهلتن: بهتر شدن انتشار کتاب و تغییر وضعیت همه‌اش حرف است.

امیرحسن چهلتن، نویسنده ایرانی با انتقاد از تأخیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در صدور مجوز چاپ کتاب گفت: «ارشاد با “منتشر می‌شود، نمی‌شود” پدر ما را درآورده است.»


امیرحسن چهلتن، نویسنده ایرانی با انتقاد از تأخیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در صدور مجوز چاپ کتاب گفت: «ارشاد با “منتشر می‌شود، نمی‌شود” پدر ما را درآورده است.»

امیرحسن چهلتن: بهتر شدن انتشار کتاب و تغییر وضعیت همه‌اش حرف است.
امیرحسن چهلتن: بهتر شدن انتشار کتاب و تغییر وضعیت همه‌اش حرف است
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، چهلتن افزود: «سئوال من از آقایان این است که مگر نه این‌که آدم‌ها از طریق کسب و کارشان زندگی می‌کنند، پس چرا آن‌ها به نویسنده و این‌که او باید از کجا نان و زندگی خود را تأمین کند فکر نمی‌کنند؟»
وی گفت: «بهتر شدن انتشار کتاب و تغییر وضعیت همه‌اش حرف است و ما نمی‌دانیم این حرف‌ها کی قرار است به عمل منجر شود. به نظر من هیچ چیز درست نشده است و مدیران جدید هم فقط حرف‌های دوپهلو می‌زنند.»
پیشتر نیز خشایار دیهیمی، مترجم، گفته بود شرایط ممیزی در دولت جدید «تغییر نکرده و همان بوروکراسی در روند ممیزی برپاست.»
به‌گفته این مترجم «مثلا می‌گویند واژه “خوشگل” باید حذف شود، حتی از عبارت “کمد خوشگل”. مشخص نیست چه ممیزهایی این کتاب‌ها را می‌خوانند که به چنین نتیجه‌هایی می‌رسند.»