اصغر فرهادی: آنها مدعی دیانتند اما هرزه گویی و هرزه نویسی می کنند و من ساکت نمی مانم!

بعد از اکران فیلم «فروشنده» برخی سایت‌های متعلق به جریان‌های فکری خاص، هجمه‌ای علیه این فیلم آغاز کردند. اصغر فرهادی در واکنش به برخی از این سایت‌ها گفت: «چیزی که تازه شروع شده است، رفتارهای دور از اخلاق از قلم‌های هرزه‌نویس و زبان‌های هرزه‌گو است، آن هم از سوی آدم‌هایی که مدعی دیانت هستند.اصغر فرهادی : ‌پیگیری قضائی می کنم
 بعد از اکران فیلم «فروشنده» برخی سایت‌های متعلق به جریان‌های فکری خاص، هجمه‌ای علیه این فیلم آغاز کردند. اصغر فرهادی در واکنش به برخی از این سایت‌ها گفت: «چیزی که تازه شروع شده است، رفتارهای دور از اخلاق از قلم‌های هرزه‌نویس و زبان‌های هرزه‌گو است، آن هم از سوی آدم‌هایی که مدعی دیانت هستند. من آنها را به هیچ عنوان اهل دیانت نمی‌شناسم، چون فکر می‌کنم این زبان نمی‌تواند زبان کسی باشد که به دین و اخلاق معتقد است.» فرهادی با بیان این‌که جریان این نوشته‌ها به‌صورت قانونی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت، ادامه داد: «وقتی شروع به فحاشی می‌کنند، دیگر جایی نیست که بشود سکوت کرد. تصمیم من این است که وارد این حاشیه‌ها نشوم، اما نه به این معنا که منفعل باشم. از طریق حقوقی پیگیری خواهم کرد.»

دیدگاهتان را بنویسید