اطلاعیه کانون نویسندگان ایران در تبعید به مناسبت بیست و سومین سالگرد فاجعه قتل های سیاسی

به یاد همه آنان
که در تیره ترین شب سلطۀ رژیم جمهوری اسلامی
جان باختند و شب چراغ ره یافت
آزادی و شرف انسانی شدند!
در دشوارترین دوران از زندگی مردم جامعۀ ما، سلطۀ حاکمیتی برقرارشده که تبه کاری ویژگی بارز آن است.
در آستانه بیست و سومین سالگرد فاجعه قتل های سیاسی آذر ماه هزاروسیصد هفتاد و هفت شمسی، یاد جانباختگان این جنایت ها، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، داریوش و پروانه فروهر را به همراه یاد یکایک قربانیان قتل های سیاسی در ایران گرامی می داریم.
کشتار دگراندیشان در ایران که همواره سازمان یافته و از درون نهادهای جمهوری اسلامی صورت گرفته، زخم بازی است بر وجدان عمومی. و هر فرد از جامعه ما در جایگاه خویش، خود را مسئول دادخواهی این جنایت ها می داند.
پاسخ تمام این پلیدی ها، تلاش برای بنای یک دنیای بهتر، یک دنیای آزاد و فارغ از هرگونه سانسور، سرکوب، ستم و نابرابری است.
کانون نویسندگان ایران (در تبعید)، می کوشد تا با مبارزات خود و افشای این گونه جنایت ها، سهم کوچکی در برپایی چنین دنیایی داشته باشد.
کانون نویسندگان ایران در تبعید
١ دسامبر ٢٠١١
www.iwae.org

دیدگاهتان را بنویسید