اموال ملکه سابق ایران به خیریه‎‌های فرانسوی رسید

سه سازمان صلیب سرخ، گروه حامیان حیوانات و یک نهاد حمایت از افراد ناتوان در فرانسه به طور مساوی بخشی از ثروت خانم اسفندیاری، به مبلغ چهار میلیون و ۵۰۰ هزار یورو (معادل شش میلیون و ۱۰۰ هزار دلار) را به ارث خواهند برد.

دادگاهی در آلمان حکم داده شش میلیون دلار از اموال باقی مانده از ثریا اسفندیاری بختیاری، ملکه سابق ایران به سه سازمان خیریه فرانسوی داده شود.

سه سازمان صلیب سرخ، گروه حامیان حیوانات و یک نهاد حمایت از افراد ناتوان در فرانسه به طور مساوی بخشی از ثروت خانم اسفندیاری، به مبلغ چهار میلیون و ۵۰۰ هزار یورو (معادل شش میلیون و ۱۰۰ هزار دلار) را به ارث خواهند برد.

جواهرات و لباس‌های خانم اسفندیاری پس از مرگش میلیون‌ها دلار در حراج‌های معروف فروش رفته است
به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم اسفندیاری که در سال ۲۰۰۱ در پاریس درگذشت، ۱۰ سال پیش از مرگش وصیت کرده بود بخشی از اموالش شامل جواهرات و اثاثیه محتویات خانه‌اش در پاریس به نفع سه سازمان خیریه حراج شود به شرط آن‌که از بیژن، برادرش، فرزندی حاصل از ازدواج باقی نمانده باشد.

مقام‌های قضایی در کلن گفته‌اند برای دادگاه محقق نشده که برادر ثریا اسفندیاری که یک هفته بعد از او از دنیا رفته، طبق قوانین آلمان ازدواج کرده و فرزندی حاصل از این ازدواج داشته باشد.

ثریا زمستان ۱۳۲۹ با شاه ایران ازدواج کرد و هفت سال بعد از او جدا شد

ثریا اسفندیاری، سال ۲۰۰۰ به طور رسمی شهروند آلمان شد و در زمان مرگ تابعیت آلمانی داشت.
بر این اساس، دادگاه کلن استدلال می‌کند که طبق قوانین آلمان و همین‌طور وصیت‌نامه خانم اسفندیاری، فرزندان حاصل از ازدواج غیررسمی نمی‌توانند از اموال باقی مانده از او ارث ببرند و در نتیجه، یافتن فرزندان احتمالی بیژن اسفندیاری منتفی است.
از زمان مرگ خانم اسفندیاری بحث حقوقی درباره چگونگی تقسیم اموال او وجود داشته است.
در تازه‌ترین مورد، سه نهاد خیریه فرانسوی خواستار دریافت مبلغی شده‌اند که از ملکه سابق ایران برای آنها به ارث گذاشته شده بود.
ثریا اسفندیاری بختیاری در سال ١٣٢٩ با محمدرضا پهلوی، سابق ایران ازدواج کرد اما این ازدواج در سال ١٣٣٦ به دلیل متولد نشدن فرزند و علاقه دربار ایران به داشتن ولیعد به طلاق منجر شد.

منبع: بی بی سی

دیدگاهتان را بنویسید