به پاسِ از خود گذشتگی در راهِ هنر و سهم فراوان در اعتلایِ تأتر نوینِ ایران و عشق به زیبایی شناسی و فرهنگِ ایران زمین و نقشِ محوری در موج جدیدِ سینمای ایران ؛ بنیادِ فرهنگ مفتخر است در به رسمیت شناختنِ سهم قابل توجه ی آقای بیضایی و افرادی که مانند او ، که زندگی خود را در راهِ پیشرفت هنر و فرهنگِ ایران اختصاص داده اند .

این نشان

 پیش از این به مشاهیر و دانشمندانی نظیرِ احسان یارشاطر، ریچارد نلسون فرای ، امین بنانی ، سیمین بهبهانی ، عباس میلانی ، ایرج افشار و حسین ضیایی اهداء گردیده است


ضمیمه: عذر خواهی‌ ما را به دلیل تاخیر چند روز در انتشار این مطلب بپذیرید