اهدای اعضای بدن عسل بدیعی


به امید فراگیر شدن فرهنگ اهدای عضو بیماران مرگ مغزی به گزارش صفحه برابری زن و مرد،هفت عضو بدن عسل بدیعی بازیگر فیلم «بودن یا نبودن» که در آن فیلم نقش گیرنده پیوند قلب را بازی می‌کرد برای نجات جان هفت بیمار نیازمند از بدنش خارج شد و تا امشب به این بیماران پیوند می‌شود.عضو تیم فرآهم آوری اعضای پیوندی بیمارستان مسیح دانشوری گفت: تقریباً تمام ارگانهای حیاتی عسل بدیعی سالم است و قلب، دو ریه، دو کلیه، کبد و لوزالمعده وی به بیماران نیازمند پیوند می‌شود و با توجه به اینکه زمان نگهداری این ارگانها محدود است همه این اعضا تا دقایقی دیگر پیوند می شوندعسل بدیعی متولد سال پنجاه و شش در تهران بود و در روزهای گذشته در بیمارستان لقمان بستری و دچار مرگ مغزی شد
دیدگاهتان را بنویسید