اولین حضور آنجلینا جولی در ملاء عام پس از عمل جراحی ماستکتومی

شما فکر می کنید آنجلینا جولی به جای پستان زیر لباسش چه چیزی گذاشته است؟
به نظر می رسد،رشد پستان هایش  انگار دو چندان شده است.
یک:آیا آنجلینا جولی پستان خود را بزرگتر کرده است؟
دو:برای سرطان این کار را کرده است؟
آنجلینا جولی بازیگر سینما پس از برداشتن پستان هایش برای اولین بار خود را در ملاء عام در لندن نشان داد.

 او همراه نامزدش برت پیت آمده بود تا فیلم
جدید World War Z با بازیگری برت پیت را معرفی کنند. 

آنجلینا جولی از عکس العمل و حمایت دوستانه مردم به او ، خیلی خوشحال شد.
    

دیدگاهتان را بنویسید