رضا کیانیان امروز در
مراسم تشییع حمید سمندریان (از بزرگان تئاتر ايران كه در سالهاي اخير اجازه
به صحنه بردن كارهاي مورد علاقه شان به ايشان داده نمي شد و دو روز پيش در
اثر سرطان درگذشتند) با گریه گفت که او چیزی از این دنیا به جز اجرای چند
نمایشنامه نمی‌خواست…همچنین سخنرانی “رضا کیانیان” که با گریه و فریاد اعتراض همراه بود:«ای کاش او هر سال یک نمایشنامه را به صحنه می‌برد و دستش از گور بیرون
نمی‌ماند. اما من می‌گویم که استاد دستت را ببر داخل گور زیرا امروز
«گالیله» را تک تک ما اجرا می‌کنیم.»