او چیزی از این دنیا به جز اجرای چند نمایشنامه نمی‌خواست…

رضا کیانیان امروز در
مراسم تشییع حمید سمندریان (از بزرگان تئاتر ايران كه در سالهاي اخير اجازه
به صحنه بردن كارهاي مورد علاقه شان به ايشان داده نمي شد و دو روز پيش در
اثر سرطان درگذشتند) با گریه گفت که او چیزی از این دنیا به جز اجرای چند
نمایشنامه نمی‌خواست…همچنین سخنرانی “رضا کیانیان” که با گریه و فریاد اعتراض همراه بود:«ای کاش او هر سال یک نمایشنامه را به صحنه می‌برد و دستش از گور بیرون
نمی‌ماند. اما من می‌گویم که استاد دستت را ببر داخل گور زیرا امروز
«گالیله» را تک تک ما اجرا می‌کنیم.»

نگاره: رضا کیانیان امروز در مراسم تشییع حمید سمندریان (از بزرگان تئاتر ايران كه در سالهاي اخير اجازه به صحنه بردن كارهاي مورد علاقه شان به ايشان داده نمي شد و دو روز پيش در اثر سرطان درگذشتند) با گریه گفت که او چیزی از این دنیا به جز اجرای چند نمایشنامه نمی‌خواست...‏


دیدگاهتان را بنویسید