این دختران درون عکس | ناما جعفری

به آن دختر با روسری قرمز، پُر از ستاره‌های سینه. پستان در فراموشی فرداها و فرداها و فرداها
به آن دختر با روسری سفید که آوازش از زبان خاموشی‌ی جهان به گوش می‌رسد.
به آن دختر نشسته با لباس کوردی که پرندگان با هیجان از گلویش می‌پرند.
به آن دختر عینک به چشمِ دودی که عطرها از چشم‌هایش رودخانه می‌شوند.
به آن دختر دست به شانه ی دختر دیگر گذاشته و به آن دختران دیگر در عکس و به آن دختران در خانه های درون عکس و به آن دختران بیرون از عکس و به آن دختران کلماتِ مکتوب،به این تصویر نگاه کنید،این آخرین تصویر به جامانده از فرزاد کمانگر در میان شماست.چگونه می توانم سکوتم را با مکالمه بگویم.من را به غارهای ظلمانی ببرید.من را میان غلت های بی پایان روحم تیغه بکشید.شانه به شانه اعضای دردمندم را زیر مکافات روز مخفی کنید.فرزاد،فرزاد،فرزاد،با ناله های ناهماهنگم،تو را در گذشته ملاقات کنم.تو را در آینده ملاقات کنم،تو را در گذشته ملاقات کنند،تو را در آینده ملاقات کنند.این دختران درون عکس
(فرزاد کمانگر فعال حقوق بشر، فعال محیط زیست، روزنامه‌نگار و فعال صنفی، و معلم کرد ایرانی بود که به اتهام عضویت و همکاری با پژاک به اعدام محکوم شد و در سحرگاه روز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، به‌همراه علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم‌هولی و مهدی اسلامیان در زندان اوین به اعدام شد.)