این چهره را به خاطر بسپارید

http://upload20.ir/upload/1320590167326169270.jpg

این
چهره را به خاطر بسپارید. این چهره خانمی است که در کارخانه اپادانا سرام
قزوین وظیفه اش چک کردن کاشی ها و علامت زدن کاشی های خراب است و وقتی
احمدی نژاد به نزدیکی او رسید بدون اینکه حتی برگردد وقتی احمدی نژاد سلام
کرد حتی جواب سلام او را نداد و وقتی محمود پرسد دختر خانوم کار شما چیست؟
بدون اینکه حتی برگردد یکی از کاشی های علامت زده شده را بالا گرفت :«یعنی
اینکه خودت ببین»! و بعد به کارش ادامه داد.
باورتان نمی شود حرکت به
قدری توهین آمیز بود که احمد ی نژاد فهمید دخترک با عمد این کار را کرده.
کاش بودید و می دیدید که چقدر بهش برخورد و با عصبانیت آنجا را ترک کرد .

ما میگویم درود بر شرفت دختر ای کاش یک سوم ایرانیان مثل تو بودند! ( عدالت عدالتیان )

دیدگاهتان را بنویسید