ای کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها می شد با خود ببرد هر کجا که خواست

 امروز بیست و نه ام دی ماه تولد “فرهاد مهراد” سیاسی ترین خواننده ایران است.
به همین مناسبت “ترانه کوچه ها“سروده”احمد شاملو“شاعر بزرگ آزادی 
را با صدای او می شنویم.( فرهاد – کوچه ها – سروده احمد شاملو)

کوچه ها باریکن
دکونا بسته س
خونه ها تاریکن
طاقا شیکسته س
از صدا افتاده تار و کمونچه
مرده می برن کوچه به کوچه

نگاه کن مرده ها به مرده نمی رن
حتی به شمع جون سپرده نمی رن
شکل فانوسی ین که اگه خاموشه
واسه نفت نیس
هنوز یه عالم نفت توشه

جماعت من دیگه حوصله ندارم
به خوب امید و از بد گله ندارم
گرچه از دیگرون فاصله ندارم
کاری با کار این قافله ندارم

کوچه ها باریکن
دکونا بسته س
خونه ها تاریکن طاقا شیکسته س