بازپرس وارد می شود

بازپرس وارد می شود
جی. بی. پریستلی
ترجمۀ حمیدرضا عزیزی

http://www.mediafire.com/?pns2ps1pf628vu7

 

درباره کتاب
http://en.wikipedia.org/wiki/An_Inspector_Calls

 

درباره مولف
http://en.wikipedia.org/wiki/J._B._Priestley

 

فیلم
http://en.wikipedia.org/wiki/An_Inspector_Calls_%28film%29

 

و سریالی که از روی این نمایشنامه تهیه شده است
http://www.imdb.com/title/tt0416376/