[:en]Miss Gilford[:fa]دوشیزه گیلفورد

ایران و
ایرانى در ذهن اروپاییان و آمریکاییان در سال هاى آغازین قرن بیستم سرزمینى
تصور مى شد رازآمیز، ناشناخته، خشن، و در عین حال زیبا. جاذبه ى این تصویر
خود را به اشکال مختلف در آثار هنرى و زندگى هرروزه نشان مى داد.

تصاویر زیر چند زن جوان آمریکایی را در
سال هاى ١٩١٣ و ١٩١۴ میلادى نشان مى دهد که در لباس هاى تخیلى ایرانی در
بالماسکه شرکت کرده اند.

منبع: نیویورک تایمز نوامبر ١٩١٣ و فوریه ١٩١۴ میلادى
خانم مینتن
خانم هاتن
سه دوشیزه


جوان ترها
باغ ایرانی
خانم ویلیامز


دوشیزه هاک
دوشیزه هکستاف
[:en]Miss Gilford[:fa]دوشیزه گیلفورد


دوشیزه دوری و دوشیزه فیلبین
در یک دهکده ایرانی
در یک باغ ایرانی