بحث مضحك رفراندوم

محسن مخملباف در برنامه صفحه دو بی‌بی‌سی می‌‌گوید اگر فردای ایران نظام پادشاهی بشود او همان محسن مخملباف چریک خواهد شد. چرا؟ مگر قرار نیست رای مردم باشد؟ یعنی اگر رای آزاد مردم بشود نظام پادشاهی، شما زیر میز می‌زنید و هفت‌تیر می‌کشید؟ شما که میتونی، چرا بعد از دیدن این همه بدبختی مردم و‌کشته شدن جوانان وطن چریک نشدی؟آيا تركيب محسن مخملباف، مليحه محمدى، فرخ نگهدار و حسن شريعتمدارى بازتابى از گرايشهاى سياسى/اقتصادى/اجتماعى مردم داخل ايران است؟
طرف مى گويد بياييد رفراندوم برگزار كنيم، اما اگر رفقاى من راى نياورند من چريك مى شوم.به خرج و لابى گرى جمهورى اسلامى فيلمساز جهانى شدن، به هر حال انسان را نمكگير مى كند.دو نفر از چهار نفر برنامه«صفحه ٢»آدم اصلاح طلبان بودند(فردى به نام مليحه محمدى و محسن مخملباف)، يكى نماينده «خط مقاومت در منطقه» بود(نگهدار) و يكى هم انسان محترمى بود كه در طول برنامه رفته رفتن متوجه مى شد مخملباف در گرفتن امضاء بيانيه رفراندوم كلاه سرش گذاشته است(شريعتمدارى).بى.بى.سى رسانه جناح اعتدالگراى جمهورى اسلامى ست.دعوت ميهمانان و موضوعاتى كه آنها را بولد مى كند(بحث مضحك رفراندوم) را در اين پرتو بايد ديد.

تركيب ميهمانان برنامه هاى بى.بى.سى  عموما اينگونه است:
سهم اعتدال/اصلاح: ٩٠ درصد
سهم خط مقاومت: ٩ درصد
سهم ٧٥ درصد جامعه ايران: ١ درصد
يك اصل در بى.بى.سى و در تمامى برنامه هايش رعايت مى شود:
هيچگاه نبايد آن ٢١ ميليون نفرى كه در ايران «زير خط فلاكت زندگى مى كنند» نماينده اى در بحث ها داشته باشند.
بى.بى.سى هركز (مگر براى نقد فيلم يا مسائل هنرى پنرى) چهره اى غير راستگرا به برنامه هايش دعوت نمى كند، هرچند بعيد مى دانم در باندهاى به اصطلاح اپوزيسيون خارج اساسا چنين كسى پيدا شود.

دیدگاهتان را بنویسید