بررسی گرافیتی‌های رسم‌شده روی در و دیوار سرویس‌های بهداشتی عمومی نشان می‌دهد که زن‌ها و مردها از محتوا و اشکال متفاوتی برای برای انتقال پیام و برقراری ارتباط استفاده می‌کنند. 
بررسی گرافیتی‌های رسم‌شده روی در و دیوار سرویس‌های بهداشتی عمومی نشان می‌دهد که زن‌ها و مردها از محتوا و اشکال متفاوتی برای برای انتقال پیام و برقراری ارتباط استفاده می‌کنند. نقش‌ها و نمادها، الگوها و پیام‌های روی دیوار در سرویس‌های بهداشتی زن‌ها بیشتر حمایت‌گرایانه و روابط-محور هستند درحالی‌که در سرویس‌های بهداشتی مردها، گرافیتی‌ها محتوایی جنسی و توهین‌آمیز دارند و در پی تثبیت مردانگی هژمونیک (مردانگی برتر/سلطه‌گر)هستند. شوخی و مزاح در پیام‌های مردها بیشتر است، اما گرافیتی‌ها به‌طور آشکار جنسی، خشن، رقابتی و پرخاشگرانه هستند که به عمل جنسی، اندام‌ جنسی زن و مرد و همجنس‌گراهراسی می‌پردازند. بُعد جنسی در میان گرافیتی‌های سرویس‌های بهداشتی زن‌ها کمتر بارز است و تاکید بیشتر روی روابط است. زن‌ها افکار و احساسات شخصی و محرمانه خود را می‌نویسند و همچنین از گرافیتی‌های دیگر و خالق آن‌ها حمایت می‌کنند. در اغلب موارد گرافیتی‌ها بیانگر پیام‌ها و صداهای اعتراض‌گونه به زبانی افراطی و هتاکانه هستند چرا که اثر در غیاب خالق آن، آزادانه‌تر ارتباط برقرار می‌کند. این پژوهش نشان می‌دهد تفاوت میان گرافیتی‌های زن‌ها و مردها همچنان سلطه مردانه دگرجنس‌گرا و فرمان‌برداری زن را تقویت می‌کند، و بیانگر روابط قدرت است.