همزمانى با چهلم قربانيان وقايع باورنكردنى اخير جايى براى سياه‌تر شدن در آن نمانده است. آن را با هيچ مراسمى به نام من سرپوشى بر واقعیت پيش چشم‌های‌مان نكنيد.


بهرام بیضایی، کارگردان مطرح سینمای ایران در یادداشتی کوتاه گفته است: «تولد اتفاقی من در پنجم دى، سال‌ها پيش با مرگ اكبر رادى نمايشنامه‌نويس سياه شد و سپس با فاجعه قربانيان زلزله بم سياه‌تر، و در همزمانى با چهلم قربانيان وقايع باورنكردنى اخير جايى براى سياه‌تر شدن در آن نمانده است. آن را با هيچ مراسمى به نام من سرپوشى بر واقعیت پيش چشم‌های‌مان نكنيد.»