بهرام رادان به وزارت ارشاد احضار شد

روزنامه کيهان با توصيف رادان به عنوان بازيگری که تابعيت کانادا دارد در مطلبی کوتاه با اشاره به اتفاقاتی که منجر به حذف موضع گيری اوليه رادان از صفحه اجتماعی اش شده، اين مطلب را بيان کرده که يکی از زيرمجموعه‌های وزارت ارشاد ديروز يعنی روز سه شنبه نهم تير ماه بابت برخی توضيحات رادان را احضار کرده است.

روزنامه کيهان با توصيف رادان به عنوان بازيگری که تابعيت کانادا دارد در مطلبی کوتاه با اشاره به اتفاقاتی که منجر به حذف موضع گيری اوليه رادان از صفحه اجتماعی اش شده، اين مطلب را بيان کرده که يکی از زيرمجموعه‌های وزارت ارشاد ديروز يعنی روز سه شنبه نهم تير ماه بابت برخی توضيحات رادان را احضار کرده است.

اين روزنامه اصولگرا ادامه انتقادات خود نسبت به اين بازيگر را به سمت اين برده که چرا می بايست تصوير چنين بازيگری به عنوان آگهی تبليغاتی در سطح شهر نصب شده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید