به یاد جانباختگان انتخابات ٨٨ V بروکلین نیویورک

به یاد جانباختگان انتخابات ٨٨ –

 بروکلین نیویورک – June 2013

دیدگاهتان را بنویسید