بوف کور خوانی

شما می توانید فایل صوتی بوف کور نوشته صادق هدایت را به گوش هایتان بزنید
 
قسمت اول 
  قسمت دوم


قسمت سوم را در اینجا بشنوید.
قسمت چهارم را در اینجا بشنوید.
قسمت پنجم را در اینجا بشنوید.
قسمت ششم را در اینجا بشنوید.
قسمت هفتم را در اینجا بشنوید.
قسمت هشتم را در اینجا بشنوید.
قسمت نهم را در اینجا بشنوید.


اجرا : سورنا سلگی
متن ” بوف کور” را در اینجا ببینید.


2 thoughts on “بوف کور خوانی”

  1. سلام فایل شماره یک را لطفا اصلاح کنید.فایل شماره دو را بصورت تکراری برای قسمت اول گذاشته اید.متشکرم:)

Comments are closed.