ناهار در چمنزار (به فرانسوی: Le déjeuner sur l’herbe) که در ابتدا آب‌تنی
نامگذاری شده‌بود، یک نقاشی رنگ روغن اثر نقاش فرانسوی ادوار مانه (۱۸۳۲ –
۱۸۸۳ میلادی) است. همنشینی یک زن برهنه با مردانی در لباس رسمی، انتقادات
فراوانی را هنگام اولین نمایش این اثر در نمایشگاه ردشدگان (به فرانسوی: Salon des
Refusés) در پاریس و به سال ۱۸۶۳، به وجود آورد. این کار هم‌اکنون در موزه
اورسی در پاریس نگهداری می‌شود در حالی که نسخه‌ای کوچک‌تر و قدیمی‌تر از
این اثر، در نگارخانه کورتالد در لندن قابل دیدن است.