بهمن فرزانه، مترجم ونویسنده، بعداز قریب پنجاه سال اقامت در ایتالیا، بهار امسال در ۷۵ سالگی به ایران بازگشته بود تا در کشور خود زندگی کند. او پنج‎‌شنبه، ۱۷ بهمن ۱۳۹۲ در همین کشور چشم جهان فرو بست.

گابریل گارسیا مارکز:
صد سال تنهایی
http://www.mediafire.com/?bgmtl3rq4kz579s

عشق در زمان وبا
http://www.mediafire.com/?rwb6xlxmn52erju

یادداشت های پنج ساله
http://www.mediafire.com/?dfe9bx6aipizz28
http://ketabkhanehjadid.files.wordpress.com/2013/11/marquez_yaddasht-ha.pdf

گراتزیا دلدا:
الیاس پورتولو
http://www.mediafire.com/?2hv8y3h222slr83
http://ketabkhanehjadid.files.wordpress.com/2013/11/deledda_elyas-portolu.pdf

چشم های سیمونه
http://www.mediafire.com/?2vw7ldlu525rd1r

غربت
http://www.mediafire.com/?e3rasxbrzc3x00h
http://ketabkhanehjadid.files.wordpress.com/2013/11/deledda_ghorbat.pdf

وسوسه
http://www.mediafire.com/?kuhr1k79kjuar3r

آلبا دسس پدس:
از طرف او
http://ketabkhanehjadid.files.wordpress.com/2013/07/dalla_parte_di_lei.pdf
http://www.mediafire.com/?patd256aaub20ab

درخت تلخ
http://www.mediafire.com/?0930xafcj78cxyo

عروسک فرنگی
http://www.mediafire.com/?mdgtxam0to5gt7x

ایزابلا بوسی فدریگوتی:
خانواده ای محترم
http://www.mediafire.com/?48h1rq6bvo3g4ya
http://ketabkhanehjadid.files.wordpress.com/2013/11/khanevadeye_mohtaram.pdf

واسکو پراتولینی:
داستان خانوادگی
http://www.mediafire.com/?fw8l28v08ikrq8s
http://bashgaheadabiyat.files.wordpress.com/2013/09/dastane-khanevadegi.pdf

اینیاتسیو سیلونه:
یک مشت تمشک
http://www.mediafire.com/?mtsic5pqr52479d

استبان منتخو:
زندگینامۀ بردۀ فراری
http://www.mediafire.com/?eczb9xfnox0ijda