تمام حرف بر سر حرفی است که از گفتن آن عاجزیم

ناما جعفری
Namajafari1@gmail.com

نه!
رویایی هیچ وقت این کار را نمی کرد،او روزی گفته بود:از تو سخن از به آزادی.

درونم،هزارتُن تهوع گرفت وقتی به گوشم رسید که میخواهد روبه روی این حرفش بایستد:وقتی که آزاد نبودیم آزادی بیشتری داشتیم،و بیاید به جشنواره درپیت فجر و کنار شعرای صله‌گیر رهبر جمهوری اسلامی بنشیند.

من رویایی را بیشتر از براهنی دوست دارم،همانطور که براهنی را بیشتر از شاملو،دوست داشتنم در کلمه ست.رویایی از عتیقه ست،رویایی از کافورست.

حالا،مشتی،موریانه های معرّب وکفتارهای شاعر فقه و فتوا، موقوفه خوارها برایش برنامه ساختند و تخریبش کردند،نمی دانند که رویایی یعنی:تمام حرف بر سر حرفی است که از گفتن آن عاجزیم
گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی علیه یدالله رویایی

1 thought on “تمام حرف بر سر حرفی است که از گفتن آن عاجزیم”

 1. میان مردمک چشم ایشان
  همیشه حسادت مکاریست
  و میگردد در لابلای افکار و اندیشه ات، مو به مو، لحظه به لحظه،
  تا شکافته ای را، بسان نقال قهوه خانه ها، به صُلّابه کشد در حکایتی از بهرام و گور،
  به دار خود خواسته های خویش، در تُندر گریز محبت سرد و در رواغ پیش ساختهء راستیشان

  دامون

Comments are closed.