این هومن خلعتبری کارش با یه تاجر پارچه هیچ فرقی نداره ! 

داره راجع به طرف حرف می زنه میگه :”آره این خواننده خوبیه،اما Packageاِش (“بسته بندی” جنس!! ) مناسب نیست برای روی صحنه” 


پارچه فروش پارچه می فروشه ، این آقا هم برنامه تلویزیونیشو میفروشه ،ربط زیادی هم به موسیقی نداره ..!


اگه طرف خلاق باشه و بخواد کار تازه ای بکنه هم بهش میگه لطفا مثل بقیه بخون ! که نهایتا منجر به باز تولید یه موسیقی یکنواخت و کهنه میشه که سال هاست اتفاق جدیدی توش نیفتاده ! 

اگه هم یکی باشه که واقعا استعداد داشته باشه با ورود به این برنامه فقط تلف می شه و به هیچ جایی نمی رسه ! جز اینکه یه مدت سرگرمی مردم رو فراهم کنه ! قبلی ها چی شدند؟

هفته خاکستری با صدای فرهاد مهراد را می توانید بشنوید