مدت زمان زیادی از وقایع آبان‌ماه نگذشته است. دوربین‌های ما مستندسازان خاموش بود و موبایل‌های جوانان این مرز و بوم روشن. ثبت حقیقت به حضور و دریافت جایزه نیست، به جسارتِ بودن است در تنگناهای اجتماعی. کاری که مردم به سرانجام رسانیدند و ما نظاره‌گر.


محسن استادعلی، مستندساز ایرانی که در جشنواره فیلم‌های مستند ‘سینما حقیقت’ جایزه بهترین فیلم مستند را برای فیلم خسوف دریافت کرد، در پیامی جایزه خود را به پویا بختیاری یکی از کشته‌شدگان اعتراضات آبان‌ماه و همه دوربین های تا ابد روشن اهدا کرد.
در پیامی که از طرف او خوانده شد آمده: “مدت زمان زیادی از وقایع آبان‌ماه نگذشته است. دوربین‌های ما مستندسازان خاموش بود و موبایل‌های جوانان این مرز و بوم روشن. ثبت حقیقت به حضور و دریافت جایزه نیست، به جسارتِ بودن است در تنگناهای اجتماعی. کاری که مردم به سرانجام رسانیدند و ما نظاره‌گر. این جایزه تقدیم می‌شود به روح بلندِ جسورترین دوربین و مستندساز این سرزمین، پویا بختیاری و همه دوربین‌های تا ابد روشن.”
پویا بختیاری، ۲۷ ساله روز شنبه ۲۵ آبان در جریان اعتراض‌ها در مهرشهر کرج با اصابت گلوله به سرش کشته شد.