جقیدن مصدر ادبیات


 
ناما جعفری
 


می‌خواهم در یک اقدام انتحاری اعلام کنم اسم شعر امروز ایران رو چسناله میزارم مثل، مثلن شعر نو که بود، نیما آورد، امروزم شعر_چسناله داریم، نمونه‌اش زیاد و شاعران همه زیادند.
اگرادبیات کلاسیک فارسی پره از گزاف گویی، خیال پردازی های بی سر و ته و ستایش شدید از خود گوینده یا نویسنده بود،ادبیات امروز سرشار از فوراً چسناله است.
به جان خودم و همه ی شاعران زنده و مرده ی عالم، اونی که لایک و کوبیدی پاش شعر نیست، حتی کس‌شعر هم نیست که اگه بود اون آدم نمیگفتش !ادبیات.
یارو مهم ترین کتابی که خونده، هری پاتر و سنگ جادو ست بعد میاد تفت میده درباره نثر صادق هدایت.گه سگ میخوری تو !