جهانگیر هدایت: وقتی صادق هدایت مرد، کیمیایی ۹ ساله بود

«مسعود کیمیایی که اولین فیلم از آثار صادق هدایت را ساخته است چه نیازی به ادعاهای دروغین دارد که بگوید در ده سالگی هدایت را می دیده است.» این بخشی از واکنش جهانگیر هدایت، برادر زاده صادق هدایت به  ادعاهای اخیر مسعود کیمیایی در گفتگو با روزنامه شرق است.


«مسعود کیمیایی که اولین فیلم از آثار صادق هدایت را ساخته است چه نیازی به ادعاهای دروغین دارد که بگوید در ده سالگی هدایت را می دیده است.» این بخشی از واکنش جهانگیر هدایت، برادر زاده صادق هدایت به  ادعاهای اخیر مسعود کیمیایی در گفتگو با روزنامه شرق است.
جهانگیر هدایت تنها منبع موثق درباره خاطرات صادق هدایت است و همواره تلاش کرده مقابل تحریف ها و یا حذف و اضافات خاطرات و نوشته های عمویش بایستد. او درباره بخشی از مصاحبه اخیر مسعود کیمیایی با روزنامه شرق که در آن به دیدار با صادق هدایت اشاره شده است گفت: مسعود کیمیایی متولد ۱۳۲۰ است به این معنا که در ۱۹ فروردین سال ۱۳۳۰ زمانی که صادق هدایت خودکشی کرد کیمیایی نه سال بیشتر نداشته است. ایشان در چند سالگی آقای هدایت را می دیدند؟
کیمیایی در مصاحبه با روزنامه شرق گفته بود: « من ۱۰ساله‌ام و همه این وقایع دارد پیرامون من رخ می‌دهد. در گوشه‌ای از همین شهر هیاهوزده «گری‌کوپر» هم هست که می‌توانی بروی آن را روی پرده ببینی. مرد آرام و بلندقدی که با شیاطین می‌جنگد.در همان گوشه آرام شهر، «صادق هدایت» هست. یا «صادق چوبک»، «بهرام صادقی»، «ابراهیم گلستان»، «احمد محمود» و «غلامحسین ساعدی» که گاه با آنها دیدار می‌کنی.‌داری قد می‌کشی.»
جهانگیر هدایتمی گوید: فرض می کنیم ایشان هدایت را دیده است با دیدن لحظه ای یک فرد در کوچه یا خیابان که ارتباطی برقرار نمی شود. یک بچه ده ساله که آثار نویسنده های این چنینی را نمی شناسد با یک بار دیدن یک نویسنده چه ویژگی برایش ایجاد می شود؟ من از آقای کیمیایی تعجب می کنم که تعریف دیدار با یک نویسنده در ان سن و سال چه سودی برایشان داشته است؟ حال اگر بچه ای بود که با آن فرد زندگی کرده بود و یا به واسطه داشتن پدر یا مادری هنرمند در چنین مکان هایی آمد و شد داشت شاید تاثیراتی در آینده اش ایجاد می شد اما صرف دیدن یک نویسنده در بچگی چه اتفاق مثبتی محسوب می شود؟
برادرزاده صادق هدایت با تاکید بر این که ادعاهایی که مطرح می شود باید به این نتیجه منجر شود که امتیازی را با خود به همراه بیاورد، خاطرنشان کرد: امتیازی از گفتن این حرف حاصل نمی شود پس گفتنش چه فایده ای دارد؟ مسعود کیمیایی اولین فیلم را از کتاب صادق هدایت با نام «داش آکل» ساخت و من به عنوان وارث هدایت با او کار کردم. وقتی این امتیاز وجود دارد چه نیازی به ادعاهای این چنینی است.
او درباره ادعاهای بیشماری که مطرح می شود، گفت: گاهی مردی ۵۴ ساله پیش من می آید و می گوید من با هدایت دوست بوده ام. هدایت ۶۳ سال است که فوت کرده است حال کسی که ۵۴ سال دارد چطور با هدایت دوست بوده است، نمی دانم. در واقع این ادعاها جنبه ی روانی دارد و نوعی گزافه گویی است. فردی که مقامی دارد چرا باید با توسل به چنین ادعاهای دروغینی مقام خود را بالاتر ببرد. به نظرم چنین فردی نه تنها مقام خود را بالا نمی برد بلکه از مقام خود در جامعه هم می کاهد.
جهانگیر هدایت با اشاره به همدوره ای نبودن عمویش با غلامحسین ساعدی و بهرام صادقی تصریح کرد: این نویسنده ها هیچ کدام همدوره ای هم نبودند هدایت از دهه ۱۰ تا ۲۲ نویسنده مطرحی بود این نویسندگان در آن زمان کجا بودند. آقای ساعدی در سال ۲۰ بچه ای ۶ ساله بوده است. صادقی هم سال ۱۳۳۴ متولد شده که اصلا در آن زمان هدایت زنده نبود.

دیدگاهتان را بنویسید