حمله شبانه ۳۰ مامور شهرداری تهران به خانه پرویز تناولی

بسیاری از این آثار آسیب شدید دیده و به دلیل کشیده شدن بر روی زمین صدمات زیادی خورده است ضمن آنکه قفل منزل من نیز شکسته و تعدادی از نرده‌ها تخریب شده و شاخه‌های درختان نیز شکسته است

گروهی از کارکنان سازمان فرهنگی شهرداری تهران با ورود به منزل پرویز تناولی در تهران٬ ۱۱ اثر این هنرمند را از خانه‌اش خارج کرده و به تعدادی از آن‌ها آسیب جدی زدند.
آقای تناولی روز شنبه (۲۶ اسفند) به ایلنا گفته این کارکنان در پی اختلافی که وی از سال ۱۳۸۲ با شهرداری تهران درباره مالکیت برخی آثارش پیدا کرده٬ وارد خانه‌اش شده‌اند.
تناولی افزوده پیش‌تر درباره مالکیت این آثارش به دادگاه شکایت کرده و دادگاه نیز به نفع وی رای داده بود.
وی افزوده «دو هفته قبل ماموران شهرداری با مراجعه به دادگاه علیه حکم ما حکمی گرفتند و به دنبال آن شب گذشته حدود ۳۰ نفر از ماموران شهرداری به خانه من آمدند و در حالی که من خواب بودم زنگ در را زدند قفل در را شکستند و آثار را زنجیر کرده و از منزل بیرون بردند.»
تناولی اظهار کرده «بسیاری از این آثار آسیب شدید دیده و به دلیل کشیده شدن بر روی زمین صدمات زیادی خورده است ضمن آنکه قفل منزل من نیز شکسته و تعدادی از نرده‌ها تخریب شده و شاخه‌های درختان نیز شکسته است.»
وی گفته «خسارتی که به این آثار خورده بسیار زیاد است و ترمیم و اصلاح آن‌ها حداقل دوسال طول می‌کشد.»

دیدگاهتان را بنویسید