حکم جلب برای هشت نفر در ارتباط با مرگ ویکتور خاراویکتور خارا برای بسیاری از مردم شیلی یک قهرمان به شمار
می‌رود


یک قاضی در شیلی دستور
بازداشت هشت افسر سابق ارتش را در ارتباط با پرونده قتل ویکتور خارا، خواننده
سرشناس این کشور داده است
.

خواننده
چپگرای شیلی پس از بازداشت به استادیوم ملی سانتیاگو منتقل شد و پس از شکنجه شدید،
به قتل رسید.ویکتور خارا در سپتامبر سال ۱۹۷۳ در روزهای اولیه حکومت نظامیان تحت
رهبری ژنرال آگوستو پینوشه در استادیوم ملی سانتیاگو کشته شد
.
جسد او بعدا در خیابان‌های
پایتخت پیدا شد
.
در جسد او اثر ۴۴ گلوله
دیده شد
.
برای ستوان پدرو
باریئنتوس نونه‌ز، که در خارج از شیلی زندگی می‌کند، حکم جلب بین‌المللی صادر شده
است. او دخالت خود در مرگ ویکتور خارا را رد کرده است
.
قاضی میگوئل واسکوئز،
آقای باریئنتوس و سرهنگ هوگو سانچز مارمونتی، افسرسابق ارتش را به قتل متهم کرده
است
.
شش نفر دیگر به مشارکت
در قتل متهم شده‌اند
.
ویکتور خارا برای
بسیاری از مردم شیلی یک قهرمان به شمار می‌رود. او در بسیاری از نقاط جهان از جمله
ایران، هوادار دارد
.
او از بنیان‌گذاران
جنبش جدید ترانه در شیلی بود و از حامیان سالوادور آلنده، رئیس جمهور شیلی به شمار
می‌رفت که با کودتای نظامی سرنگون شد
.
ویکتور خارا همچنین عضو
حزب کمونیست شیلی بود
.
او در میان هزاران نفری
قرار داشت که به دنبال به قدرت رسیدن ژنرال پینوشه طی یک کودتای نظامی در یازده
سپتامبر ۱۹۷۳، توسط نظامیان بازداشت و به استادیوم سانتیاگو منتقل شدند
.
شاهدان عینی گفته اند
که در شانزدهم سپتامبر آن سال، سربازان دستان او را شکستند و سپس به او گفتند تا
گیتار خود را بنوازد. خارا شروع به خواندن یک آهنگ سوسیالیستی کرد. ظرف مدت کوتاهی
او را با شلیک چندین تیر کشتند. این استادیوم هم اکنون به نام او نامگذاری شده است
.
در گزارش‌های رسمی آمده
که ۳۱۹۷ نفر در دوران دیکتاتوری نظامی ژنرال پینوشه کشته و یا ناپدید شدند
.

دیدگاهتان را بنویسید