حیرت انگیزه این سکوت واین بی اعتنایی واین کاسبی از رنج مردم

برای من نویسنده خیلی چیزها حیرت انگیزه هنوز. یکیش رفتار نقاشان فیلم سازان عکاسان و نویسندگان وهنرمندان ایرانی است که با داستان های مردم بدبخت ایران به شهرت و ثروت رسیدن از رنج مردم استفاده کردن برای کار هنریشون ولی توا ین اوضاع حاضرنشدند حتی یک خط بنویسند

منیرو روانی پور: برای من نویسنده خیلی چیزها حیرت انگیزه هنوز. یکیش رفتار نقاشان فیلم سازان عکاسان و نویسندگان وهنرمندان ایرانی است که با داستان های مردم بدبخت ایران به شهرت و ثروت رسیدن از رنج مردم استفاده کردن برای کار هنریشون ولی توا ین اوضاع حاضرنشدند حتی یک خط بنویسند ویا یک اعتراض کوچک بکنند.اون وقت ها وقتی ایران بودم طبق تعریف خودم ازهنرمتعهد و مسئول خوشحال می شدم که کسی داستان غم انگیز مارا به شعر یا نقاشی یا عکاسی …یا هرجوردیگه ای دراورده

حالا فکر می کنم همه چیز به خاطر ایگوی هولناکی است که با ایگوی یک سیاستمدار فرقی ندارد اما چون محدوده قدرت 30به وسعت گستره قدرت سیاستمداران نیست نمی توانند بیشتر از این سوء استفاده کنند

حیرت انگیزه این سکوت واین بی اعتنایی واین کاسبی از رنج مردم از بدبختی مردم حیرت انگیزه این اداها ی هنرمندانه مسخره.

دیدگاهتان را بنویسید