خشونت جنسی سایبری

هدف این حملات سایبری که به نظرم مخلوطی از منحط ترین فرهنگهای موجود در جامعه ما و تلاشهای شبانه روزی با جیره و مواجب “برادران” ارتش سایبری است، خاموش کردن صدای زنان است.


                                                                        توییتر سه پنج برای مطلب فرهنگی و هنری


شادی صدر
فیس بوک

دیروز و پریروز، در دو جمع متفاوت با زنهایی که هر کدامشان در حوزه خود صاحب صدا و چهره هستند، بحث توهین ها و حملات اینترنتی و فیس بوکی مطرح شد. هر یک از ما، از تجربه های روزمره مان در مواجهه با کامنتها، پیامها، صفحات و مطالب توهین آمیز حرف زدیم و اینکه چقدر وقتی زنی صدا دارد و “حرف” می زند، در مخالفت با او جنسیت و زندگی خصوصی اش پررنگ می شود. به این ترتیب، صفاتی مثل “وطن فروش” یا “مزدور”، وقتی به زنان می رسند، حتما با “هرزه” و “جنده” ترکیب می شوند. مخالفان ابایی ندارند از اینکه آن زن و تمامی اعضای مونث خانواده اش را به آلت تناسلی شان حواله دهند. به این ترتیب، آلت تناسلی مخالفانی که رگ گردنشان از شدت خشم بیرون آمده و تخیل آنها برای تجاوز به زن صاحب فکر و صاحب صدا، تبدیل به ابزار ارعاب و خشونت کلامی و سایبری می شود. هدف این حملات سایبری که به نظرم مخلوطی از منحط ترین فرهنگهای موجود در جامعه ما و تلاشهای شبانه روزی با جیره و مواجب “برادران” ارتش سایبری است، خاموش کردن صدای زنان است. نمی دانم چند نفر تا به حال، با حملاتی از این دست، خاموش یا مرعوب شده اند اما واکنش همه دوستان بحثهای دیروز و پریروز که بارها هدف این حملات سازماندهی شده یا نشده سایبری واقع شده بودند، بی اعتنایی به این توهین ها و خشونتهای کلامی و ادامه کار و فعالیت بوده است. حملات یاد شده باعث نشده هیچیک از ما ساکت یا مرعوب شویم. اما فکر می کنم جهت ثبت در تاریخ هم که شده، به عنوان مثالهایی از خشونتهای جنسی کلامی نسبت به زنان فعال در حوره های مختلف، تصویر چند پیام از میان تازه ترین حملات اینترنتی به خودم را که سرچشمه اش فراخوان یکی از صفحات مربوط به خلیج فارس بعد از پخش برنامه “سمت نو” بوده، منتشر کنم. پیشاپیش از اینکه ممکن است تعابیر به کار رفته در این پیامها، دوستانم را آزار دهد، عذرخواهی می کنم. #خشونت جنسی سایبری


دیدگاهتان را بنویسید