خودآزاری به مثابه هنر

Pavlensky – Man and Might, trailer from Deckert Distribution GmbH on Vimeo.

پیوتر پاولنسکی در میدان سرخ مسکو٬ مقابل چشم عابران پیاده وحشت‌زده٬ پوست بیضه‌های خود را به سنگ فرش میدان میخ کرد. دولت٬ کشور را به یک زندان بزرگ تبدیل کرده است٬ پول مردم را می‌دزدد تا با کمک آن دستگاه پلیس و سایر ساختارهای ظالمانه را غنی کند و جامعه نیز به دولت این اجازه را می‌دهد. جامعه بدون توجه به برتری‌اش بر دولت از لحاظ تعداد و بی‌عملی‌اش٬ کمک می‌کند تا هرچه سریعتر روسیه به یک حکومت پلیسی تبدیل شود.

در اعتراض به آن‌چه زندگی انسان درون «یک نظام حقوقی سرکوبگر» خوانده٬ مقابل مجمع قانون‌گذاری سن‌پیترزبورگ بدن برهنه‌اش را درون سیم خاردار پیچید.

دیدگاهتان را بنویسید