دانلود کتاب ‹ضد کودتا›

کتاب ‹ ضد کودتا ‹ نوشته ‹ جین شارپ و بروس جنکینز›

ترجمه و ویرایش : مرکز مطالعات دفاع استراتژیک بی‌ خشونت

دانلود با لینک مستقیم

دیدگاهتان را بنویسید