دربارۀ ظهور و علائم ظهور
صادق هدایت
ترکیب و تنظیم و تالیف از حسن قائمیان

این کتاب در سال 1343، در دوازدهمین سال درگذشت صادق هدایت منتشر شده و بسیار کمیاب است.

http://www.mediafire.com/?kzs6yeb8j9aai72