در تو چيست كه فراتر از نام و آوازت دوستت داريم

در تو چيست كه فراتر از نام و آوازت دوستت داريم، چرا كه شرافت صدايي و خط بطلاني بر دريوزگي . 


                                          لایک زنی فیس بوک ما توییتر سه پنج را به دوستان خود اضافه کنید


شاهین نجفی:در تو چيست كه فراتر از نام و آوازت دوستت داريم، چرا كه شرافت صدايي و خط بطلاني بر دريوزگي .


 كه ما از تو آموختيم تنها در برابر مردم سر خم كنيم .


بيهوده نيست كه دولتمردان، روياي ديدار تو را شايعه مي سازند و از حضور سايه ات وحشت مي كنند.


 تو مي داني مردم ما تيزهوشند و با اعتماد و اعتقاد به فهم همين مردم ، پيش ميروي.


شاديم كه صداي تو نام است و دلالتي بر شرافت و اميد مان به ماندگاري ات در اين راه
دیدگاهتان را بنویسید