درکجای دنیا دیده‌اید که «خبرنگار ارشد» رسانه‌ای که خود را «اتاق خبر جهان»(بی.بی.سی) می‌داند، نه تنها اخبار یک کمپین در اعتراض به اختلاس،فساد و ریاکاری را مطلقا سانسور کند، بلکه به چیپ‌ترین و سخیف‌ترین شکل ممکن، مثل کودکان «کلاس اول»دبستان، نام فامیل یکی از اعضای آن را به سخره بگیرد؟

نادر فتوره چی

درکجای دنیا دیده‌اید که «خبرنگار ارشد» رسانه‌ای که خود را «اتاق خبر جهان»(بی.بی.سی) می‌داند، نه تنها اخبار یک کمپین در اعتراض به اختلاس،فساد و ریاکاری را مطلقا سانسور کند، بلکه به چیپ‌ترین و سخیف‌ترین شکل ممکن، مثل کودکان «کلاس اول»دبستان، نام فامیل یکی از اعضای آن را به سخره بگیرد؟

در کجای جهان چنین وضع شرم‌آوری را سراغ دارید؟

چه بنویسید «فتور» و چه سانسورمان کنید، ما اگرچه تعدادمان از شما کمتر است، اما از شما بیشتریم.