دست‌نوشته‌ی ابراهیم گلستان درباره‌ی فروغ فرخزاد

متنی که تصویرش را می‌بینید برای اولین بار منتشر می‌شود. این متن در ابتدای کتاب «جوی ودیوار و تشنه» و اندک‌زمانی بعد از مرگ فروغ فرخزاد نوشته شده است و تاییدکننده‌ی علاقه‌ی شدید گلستان به فروغ و نشان‌گر اندوه‌اش از مرگ زودهنگام اوست. گلستان این نسخه از کتاب را به خواهر فروغ ــ که خودش او را «کولی» می‌نامد ــ هدیه کرده است. این یادداشت از آن یادداشت‌هایی‌ست که باید در تاریخ ادبیات ثبت وضبط و حفظ شود.

          توییتر سه پنج برای مطلب فرهنگی و هنری


متنی که تصویرش را می‌بینید برای اولین بار منتشر می‌شود. این متن در ابتدای کتاب «جوی ودیوار و تشنه» و اندک‌زمانی بعد از مرگ فروغ فرخزاد نوشته شده است و تاییدکننده‌ی علاقه‌ی شدید گلستان به فروغ و نشان‌گر اندوه‌اش از مرگ زودهنگام اوست. گلستان این نسخه از کتاب را به خواهر فروغ ــ که خودش او را «کولی» می‌نامد ــ هدیه کرده است. این یادداشت از آن یادداشت‌هایی‌ست که باید در تاریخ ادبیات ثبت وضبط و حفظ شود.این کتاب به پوران هدیه نشده. فروغ خواهر دیگری داشت به نام گلوریا فرخزاد که همه او را کولی خطاب می کردند. این خواهرش سالها پیش درگذشته. گلستان این کتاب را به گلوریا فرخزاد-کولی- تقدیم کرده و نه پوران.


دیدگاهتان را بنویسید