جديدترين اثر سلمان رشدی، نويسنده بريتانيايی با عنوان «دو سال، هشت ماه و ۲۸ شب» شهريورماه سال آينده منتشر شده و به بازار می‌آيد. 

جديدترين اثر سلمان رشدی، نويسنده بريتانيايی با عنوان «دو سال، هشت ماه و ۲۸ شب» شهريورماه سال آينده منتشر شده و به بازار می‌آيد. 
به گزارش روز نهم بهمن خبرگزاری فرانسه، جاناتان کيپ، ناشر اين اثر در بيانيه‌ای اعلام کرد: «اين اثر تلفيقی از تاريخ، اساطير و داستان عشقی بی‌پايانی است که در ورطه عصر بی‌خردی افتاده است».
اين نخستين رمان سلمان رشدی پس از هفت سال است. داستان اثر تازه اين نويسنده، بر اساس داستان‌های فولکلور قصه‌های «هزار و يک‌شب» است. 
سلمان رشدی در سال ۲۰۱۳، دو سال پيش، کتابی با عنوان «جوزف آنتون» نوشت. جوزف آنتون، نام مخفی اين نويسنده در زمانی بود که برای حفظ جان خود پس از صدور فتوای مرگ آیت‌الله خمینی تحت تدابير شديد امنيتی به سر می‌برد. 
از سلمان رشدی، دو اثر «شرم» و «بچه‌های خيابان» – هر دو با ترجمه مهدی سحابی – در ايران به فارسی منتشر شده است. 
اين نويسنده در پی نگارش کتابی با عنوان «آيات شيطانی» مورد غضب مسلمانان واقع شد و آيت‌الله روح‌الله خمينی، رهبر وقت جمهوری اسلامی ايران، فتوای قتل او را صادر کرد
«آیات شیطانی» نخستین بار ۹ روز پس از چاپ در ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۸ در هند تحت فشار گروه «جنت» ممنوع شد. با این همه عربستان سعودی بود که نوک پیکان اعتراضات را شکل داد و این روحانیان سعودی بودند که از محاکمه رشدی سخن به میان آوردند.
با گسترده شدن اعتراضات و هم‌چنین تظاهرات روحانیون شهر قم، ایران نیز به این قافله پیوست و فتوای آیت‌الله خمینی صادر شد و ایران توانست به برنده اصلی رقابت بر سر نفرت از رشدی و در نهایت کل غرب و میراث آن بدل شود.
ناشر آخرين اثر سلمان رشدی می‌گويد برخلاف کتاب‌های قبلی اين نويسنده که قطور بودند، اين يکی خلاصه‌تر و کوتاه‌تر و حدود ۲۵۰ صفحه است. 
کتاب «بچه‌های نيمه‌شب» که برای سلمان رشدی جايزه بوکر را به همراه داشت، نزديک به ۵۳۰ صفحه است. 
آخرين رمان سلمان رشدی در سال ۲۰۰۸ منتشر شد که «ساحر فلورنس» نام داشت.