دیالوگ

http://upload20.ir/upload/13213928891316341027.jpg

– ؛ [ سیگار تعارف می کند ] ؛ می کشی ؟
– نه ممنون
– به خاطر بت دیویس سیگار کشیدن رو شروع کردم … تا ازش تقلید کنم … توی ۱۸ سالگی عین دودکش سیگار دود می کردم! به همین دلیل اسم خودم رو گذاشتم هوما(دودی)!
– هوما اسم خیلی قشنگیه
– سیگار تنها چیزیه که که توی زندگی من وجود داشته
– موفقیت هم بوده!
– موفقیت نه مزه داره ، نه بو! وقتی بهش عادت کنی ، انگار که اصلا وجود نداره … ؛

——–
« همه چیز درباره ی مادرم »
پدرو آلمودوار ،1999