دیدی ســبویی پر نوش دارم

کنسرت کوچک محمدرضا شجریان در رادیوی عمومی ملی آمریکا مشهور به NPR (  National Public Radio)‏ به همراه برادران سهراب و تهمورث
پورناظری و
  Robin Vassy،با
شعرهایی از سیمین بهبهانی
تصنیف ، از عشق گفتم

بر من گذشتی سر بر نکردی
از عشق گفتم باور نکردی
دل را فکندم آسان بــه پایت
سودای مهـرش در سر نکردی
گفتم گلم را می‌بویی از لطف
حتی به قهرش پرپر نکردی
دیدی ســبویی پر نوش دارم
باتشنگـی ها لب‌تـر نکردی
یادت به هر شعر منظور من بود
زین باغ پرگل منظر نکردی
هنگام مـستی شور آفــــرین بود
لطفی که با ما دیگر نکردی
 و چند تصنیف دیگر