برای اولین بار روی وب  رابطۀ ادبیات و سینما فریدون هویدا ترجمۀ شاپور رزم آرا http://www.mediafire.com/?f5145ifa9kc6beg این جزوه 32 صفحه ای به صورت ضمیمۀ شماره 23، سال 1354، مجله جوانان رستاخیز منتشر شده است.  هدیه عباس بهارلو به باشگاهرابطۀ ادبیات و سینما
فریدون هویدا
ترجمۀ شاپور رزم آرا

http://www.mediafire.com/?f5145ifa9kc6beg
این جزوه 32 صفحه ای به صورت ضمیمۀ شماره 23، سال 1354، مجله جوانان رستاخیز منتشر شده است. 

………………..

فریدون هویدا از جمله تدوین کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر است. از او دو کتاب سقوط شاه و قرنطینه به فارسی ترجمه شده است.از نقد های معروف اش در کایه می توان به مطلب چهارصد ضربه تروفو؛نقد دختر محفل از نیکلاس ری و مطالب تئوریک بسیاری اشاره کرد که تقریبا هیچ یک به فارسی درنیامده…رابطه ادبیات و سینما تنها متن مستقل سینمایی ست که از او به شکل جزوه به فارسی درامده.