رسوایی‌های کن:۵ لحظه بحث‌برانگیز در تاریخ جشنواره کن

ژست سیمونه سیلوا ستاره‌ی جوان همراه با رابرت میچم بزرگ با بدن برهنه در سال 1954.

ژست سیمونه سیلوا ستاره‌ی جوان همراه با رابرت میچم بزرگ با بدن برهنه در سال ۱۹۵۴.استیو کوگان بازیگر در کنار تونی ویلسون مردی که نقشش را در ” ۲۴ Hour Party People” به تصویر میکشد. برخی از بازیگران در ساحل اختصاصی کن در یک بدلکاری علنی نسنجیده کبوتران مرده را به سوی همدیگر و رهگذران پرتاب کردند.

ژست سیمونه سیلوا ستاره‌ی جوان همراه با رابرت میچم بزرگ با بدن برهنه در سال 1954.

ژست سیمونه سیلوا ستاره‌ی جوان همراه با رابرت میچم بزرگ با بدن برهنه در سال ۱۹۵۴.
استیو کوگان بازیگر در کنار تونی ویلسون مردی که نقشش را در " 24 Hour Party People" به تصویر میکشد. برخی از بازیگران در ساحل اختصاصی کن در یک بدلکاری علنی نسنجیده کبوتران مرده را به سوی همدیگر و رهگذران  پرتاب کردند.

استیو کوگان بازیگر در کنار تونی ویلسون مردی که نقشش را در ” ۲۴ Hour Party People” به تصویر میکشد. برخی از بازیگران در ساحل اختصاصی کن در یک بدلکاری علنی نسنجیده کبوتران مرده را به سوی همدیگر و رهگذران پرتاب کردند.

تصویر ژان لوک گدار در جریان فیلم "همدردی با شیطان" در اوایل 1968. او و همکار موج نوئی اش فرانسوا تروفو در ماه می رهبری گروه فیلمسازی را برعهده داشتند که اقدام به تعطیلی جشنواره کن کردند.

تصویر ژان لوک گدار در جریان فیلم “همدردی با شیطان” در اوایل ۱۹۶۸. او و همکار موج نوئی اش فرانسوا تروفو در ماه می رهبری گروه فیلمسازی را برعهده داشتند که اقدام به تعطیلی جشنواره کن کردند.
ونسان گالو در حال معرفی "بانی قهوهای " در کن. جنگ لفظی و خشن او با راجر ابرت بعد از اینکه ابرت منتقد فیلم گالو را بدترین فیلم تاریخ جشنواره ی کن خواند.

ونسان گالو در حال معرفی “بانی قهوهای ” در کن. جنگ لفظی و خشن او با راجر ابرت بعد از اینکه ابرت منتقد فیلم گالو را بدترین فیلم تاریخ جشنواره ی کن خواند.
لارس فون تریه در جشنواره‌ی کن 2011دستانش را کاملاً جلوی دهانش گرفته.  شاید او با این کار لحظاتی با هیتلر همدردی کرده است.

لارس فون تریه در جشنواره‌ی کن ۲۰۱۱دستانش را کاملاً جلوی دهانش گرفته. شاید او با این کار لحظاتی با هیتلر همدردی کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید