رودخانه ای که از ماه می گذرد

لیلا فرجامی، شاعر و مترجم مقیم کالیفرنیای جنوبی، سه کتاب شعر و
یک کتاب ترجمه ی شعر منتشر کرده است. کتاب “رودخانه ای که از ماه می گذرد”
چهارمین کتاب شعر لیلاست که به شکل الکترونیکی به چاپ رسیده و شامل شعرهای
دو سه سال اخیر اوست. لیلا فرجامی روانکاو و هنردرمانگر است و به ادبیات و
فیلم و عکاسی و نقاشی عشق می ورزد.

این کتاب را از اینجا دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید