“روزگار” و “شهروند” توقیف شدند

رادیو زمانه:هيات نظارت بر مطبوعات امروز دوشنبه ۱۴ شهريور دو نشريه “روزگار” و “شهروند امروز” را توقف کرد. اين در حالی است که معاون مطبوعاتی وزير ارشاد گفته است ما نمی خواهيم هيچ روزنامه نگاری بيکار بماند.
روزنامه روزگار به گفته معاون مطبوعاتی وزير ارشاد به دليل تغيير صفحه آرايی و شبيه شدن به يک روزنامه از قبل‌توقيف شده، تعطيل شد. همچنين علت توقيف شدن “شهروند امروز” به نوشته خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، «انتشار مطالب خارج از حدود مقرر» بوده است.

عليرضا مختاری، معاون مطبوعاتی وزير ارشاد، به خبرگزاری فارس گفته است: « نشريه روزگار تا مردادماه سال ۱۳۸۵ طراحی و شکل ديگری داشت اما از هفته گذشته اين روزنامه به شکل جديدی منتشر شد و در مطبوعات و رسانه‌ها بيان می‌شد که شبيه نشريه توقيف‌شده‌ای، انتشار خود را آغاز کرده است. از سويی شماره نشريه تغيير پيدا کرده و از صفر و با ذکر دوره جديد منتشر شده است. »

روزنامه روزگار به گفته معاون مطبوعاتی وزير ارشاد به دليل تغيير صفحه آرايی و شبيه شدن به يک روزنامه از قبل‌توقيف شده، تعطيل شد


وی همچنين اشاره کرده که اين روزنامه مسائل سياسی را در صفحه ای به نام “ايران و ايرانيان” منتشر می کرد.
وی همچنين گفته است که وزارت ارشاد و هيات نظارت بر مطبوعات مخالفتی با اشتغال خبرنگاران روزنامه های توقيف شده ندارد و ما نمی خواهيم هيچ روزنامه نگاری بيکار بماند.
همچنين طبق خبر ايرنا، هيات نظارت ۱۶ نشريه از استانهای مختلف مجوز انتشار گرفتند.

دیدگاهتان را بنویسید